Treasurer

Treasurer MPP 2011Nor Shuaidah Binti Nor Fauzi.

Menguruskan segala urusan kewangan MPP dan mendapatkan makulumat ATAP dari pihak kewangan kolej. Memantau dan mengemaskini data kewangan MPP dan juta ATAP untuk rujukan semua. Memastikan MPP mempunyai dana untuk digunakan oleh MPP bagi membantu pelajar. Menyediakan pengiraan kewangan ATAP serta pecahan yang telah digunakan untuk aktiviti pelajar. Menyediakan laporan lengkap kewangan bagi setiap bulan untuk dibuat rujukan lanjut.


Treasurer MPP 2010


My name is Siti Aisyah bt Samad.Currently in semester 3 Diploma in Information Technology.I am the treasurer of MPP.Responsible to all financial transaction which generally involves MPP's activities and to look after ATAP money flows.Thank You.